دسترسی رایگان به آثار علمی پایگاههای اطلاعات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ برگزاری: 1401/01/26
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1401012680509
تاریخ خبر: 1401/01/26
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
تلگرام