افزايش دامنه عضويت انجمن ايراني مطالعات منطقه‌اي

تاریخ برگزاری: 1402/03/05
کارگروه: ایران
کد خبر: 1402030522957
تاریخ خبر: 1402/03/05
ارسال کننده: admin/admin/admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
پس از اصلاح اساسنامه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي در مجمع عمومي فوق العاده 27 دي ماه 1400 دامنه انواع عضويت در انجمن ايراني مطالعات منطقه اي افزايش يافت و بستر مناسبي براي علاقه مندان عضويت در اين انجمن فراهم شد.

 

در فصل سوم اساسنامه انجمن ايراني مطالعات منطقه اي در ماده 6 انواع و شرایط عضویت به شرح زير تعيين شده است.

 

الف- عضویت پیوسته

 

افراد زير مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

  1. موسسان انجمن
  2. استادان گروههای آموزشی مطالعات منطقه‌ای، مطالعات کشورها، روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاههای سراسر کشور (همه درجه های علمی)
  3. دانش آموختگان و دانشجویان دوره دکترا در هر چهار گروه آموزشی مطالعات منطقه ای، مطالعات کشورها، روابط بین الملل و علوم سیاسی
  4. دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در هر چهار گروه آموزشی مطالعات منطقه‌ای، مطالعات کشورها، روابط بین الملل و علوم سیاسی

تبصره 1: استادان دیگر گروههای آموزشی که در دوره دکترا یا کارشناسی ارشد دانش آموخته چهار رشته بالا باشند هم می توانند به عضویت پیوسته در آیند.

 

ب- عضویت وابسته

 افراد زير مي توانند به عضويت وابسته انجمن در آيند

  1. دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در هر چهار گروه آموزشی مطالعات منطقه‌ای، مطالعات کشورها، روابط بین الملل و علوم سیاسی
  2. دانش آموختگان دوره کارشناسی گروههای علوم سیاسی و روابط بین الملل

تبصره 2 : تبدیل عضویت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد از وابسته به پیوسته در صورت بررسی و تصویب در هیئت مدیره امکان پذیر است.

 

تبصره ۳: کسانی که دانش آموخته کارشناسی ارشد و بالاتر دیگر گروههای آموزشی باشند، می توانند با بررسی و تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته یا وابسته انجمن در آیند.

 

ج- عضویت دانشجویی

 عضويت دانشجويي شامل همه دانشجویانی که در رشته های مطالعات منطقه ای، مطالعات کشورها ،علوم سیاسی و روابط بین الملل در دوره های مختلف به تحصیل اشتغال دارند

 

د - عضویت افتخاری

عضویت افتخاری  شامل شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مختلف علوم انسانی اهمیت ویژه داشته باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای کرده باشند.

 

ه-  اعضای  حقوقي (موسسه ها)

همه اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت حقوقی انجمن در آیند.

تلگرام