گزارش کامل نشست "پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصمیم ترامپ"

تاریخ برگزاری: 1398/03/22
کارگروه: آمریکای شمالی
کد خبر: 1398032238093
تاریخ خبر: 1398/03/22
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام