گزارش نشست علمی- تخصصی برگزیت: ریشه ها، روندها و پیامدها

تاریخ برگزاری: 1398/12/01
کارگروه: اروپا
کد خبر: 1398120144936
تاریخ خبر: 1398/12/01
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای نشست علمی- تخصصی با عنوان "برگزیت: ریشه ها، روندها و پیامدها" را با همکاری گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و انجمن دانشجویی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران, در روز  شنبه 19 بهمن 1398 با حضور آقای دکتر علی صباغیان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و خانم ریحانه رضایی دانشجوی دکتری مطالعات اروپا برگزار کرد. 

 در ابتدای این نشست آقای دکتر صباغیان استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای، به بررسی ریشه‌های تاریخی و روند عضویت بریتانیا در جامعه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم پرداختند و نکاتی را درمورد ادغام‌های صورت گرفته در جامعه/اتحادیه اروپا تا برگزیت طرح کردند. ایشان با واکاوی تحول‌هایی که در روند عضویت بریتانیا در جامعه اروپا ایجاد شده بود، به بررسی دیدگاه‌ها و رویکردهای دولت‌های مختلف بریتانیا پرداختند و افزودند: «بریتانیا در حوزه‌هایی که اتحادیه اروپا حاکمیت کشورها را محدود می‌کرد، مخالف همراهی با اتحادیه اروپا بود و سرانجام ورود بیش از حد اتحادیه اروپا به بخش‌های حاکمیتی و محدود کردن اختیار دولت‌ها، به همه‌پرسی  ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۶ در بریتانیا و برگزیت منتهی شد». 
سپس خانم ریحانه رضایی دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای پیامد‌های برگزیت در حوزه‌های موضوعی مختلف (اقتصادی- تجاری، مالی، سیاسی- امنیتی) برای اتحادیه اروپا و بریتانیا را مطرح کرده و به بررسی پیامد‌های برگزیت بر رویکرد خاورمیانه‌ای بریتانیا، برجام و مساله رژیم تحریم‌های ایران پرداختند. ایشان درباره سناریوهای محتمل روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا گفتند: «به طور کلی پیچیدگی روابط در حوزه های گوناگون که در روند برگزیت باید بین طرفین مورد بررسی قرار گیرد، پیش بینی محتمل ترین سناریو را سخت کرده است». 
در ادامه نشست آقای ابراهیم باقری دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای نکاتی را در مورد علل و عوامل برگزیت از نگاه دو نظریه روابط بین‌الملل (بین حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی) طرح کرده و گفتند: « بریتانیا به همگرایی‌هایی که در اتحادیه اروپا در حوزه بین حکومت‌گرایی بود تمایل نشان می‌داد و برعکس به ادغام‌هایی که جنبه فراملی داشته و حاکمیت دولت‌های عضو را محدود می‌کرد، تمایلی به همراهی نداشت و با افزایش حوزه‌های فراملی اتحادیه اروپا، بی‌میلی بریتانیا به همراهی با اتحادیه اروپا افزایش می‌یافت». در پایان نشست شرکت کنندگان به ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرهای خود پرداختند. 

تلگرام