گزارش کامل نشست علمی " ایران وروسیه و معادلات در قفقاز جنوبی"

تاریخ برگزاری: 1399/08/20
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1399082082508
تاریخ خبر: 1399/08/20
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام