گزارش کوتاه سلسله نشست علمی کارشناسی (وبینار) دولت جدید رژیم صهیونیستی و چالش‌های منطقه‌ای انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

تاریخ برگزاری: 1400/05/04
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1400050466248
تاریخ خبر: 1400/05/04
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کوتاه سلسله نشست علمی کارشناسی (وبینار) دولت جدید رژیم صهیونیستی و چالش‌های منطقه‌ای انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

گزارش کوتاه نشست علمی-کارشناسی "دولت جدید در اسرائیل و چالش های منطقه ای"

 

نشست علمی-کارشناسی" دولت جدید در اسرائیل و چالش های منطقه ای" از سوی انجمن ایرانی مذاکرات منطقه ای با همکاری موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، در تاریخ 2 تیر 1400به صورت وبینار برگزار شد. در این نشست آقای دکتر مهدی ذاکریان مدیر مسئول فصلنامه مطالعات بین المللی و آقای دکتر مهران کامروا استاد دانشگاه جورج تاون قطر به طرح نقطه نظرهای خود پرداختند. مدیر نشست نیز آقای مرتضی اقدسی دانشجوی مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران بود.

ابتدا دکتر ذاکریان به طرح سخنرانی خود پرداختند و به موضوع دولت-ملت سازی اسرائیل اشاره کردند. ایشان گفتند: دولت-ملت سازی اسرائیل از سال 1948 و قبل از آن شروع شد و با وجود زندگی چند نسل از شهروندان اسرائیلی و مورد شناسایی قرار گرفتن کشور، از طرف دولت های مختلف در نظام بین الملل، جامعه اسرائیلی به ثبات لازم اجتماعی نرسیده است.

در ادامه نشست، دکتر کامروا به  تبیین جهت گیری کشورهای اسلامی و جهان عرب در برابر اسرائیل پرداختند. ایشان گفتند: در بین کشورهای اسلامی و عربی درباره "اسرائیل" ناسازگاری وجود دارد. چالش "فلسطین"  حساسیت و اولویت خود را تا حد زیادی در بین کشورهای عربی از دست داده است و دیگر مانند  دهه های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل میان دولت های عربی اهمیت زیادی ندارد. 

در پایان این نشست، دبیر نشست آقای اقدسی از حضور دکتر ذاکریان و دکتر کامروا تقدیر و تشکر کردند.

تلگرام