گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"

تاریخ برگزاری: 1399/03/28
کارگروه: آمریکای شمالی
کد خبر: 1399032897974
تاریخ خبر: 1399/03/28
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کامل نشست "نگاه گروه های سیاسی به پلیس در آمریکا"

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.

تلگرام
پیشینه خبرها