گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

تاریخ برگزاری: 1400/11/06
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1400110649320
تاریخ خبر: 1400/11/06
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی

 گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار)
 
 سه دهه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای
دکتر احمد کاظمی
دکتری حقوق بین الملل
و کارشناس مسائل قفقاز
دکتر حامد کاظم زاده
پژوهشگر بنیاد علمی مطالعات صلح و مناقشه
دانشگاه اتاوا
 
سه شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ 

 

جهت دریافت گزارش کلیک کنید.

تلگرام