گزارش کامل نشست؛ خطوط لوله نفت و گاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون تهران

تاریخ برگزاری: 1399/06/02
کارگروه: ایران
کد خبر: 1399060275330
تاریخ خبر: 1399/06/02
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
تلگرام