گزارش کارگاه "مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد"

تاریخ برگزاری: 1399/01/30
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1399013045844
تاریخ خبر: 1399/01/30
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای

کارگاه مهارت‌های پیشرفته در برنامه ورد روز سه‌شنبه 29 بهمن 1398 توسط مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای برگزار شد. 
این کارگاه در دانشگاه تهران، دانشكدۀ حقوق و علوم سياسی (سالن شورای گروه مطالعات منطقه‌ای) به مدت سه ساعت توسط سرکار خانم اعظم مرادی تبریزی برگزار شد. در ابتدا مدرس کارگاه نکات آموزشی را در فرایندی تعاملی مطرح کردند و در انتهای کارگاه رفع اشکال شرکت کنندگان در کارگاه صورت گرفت.  

 

تلگرام