گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) توییتر و نقش آن در دیپلماسی

تاریخ برگزاری: 1401/04/03
کارگروه: ایران
کد خبر: 1401040385649
تاریخ خبر: 1401/04/03
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار) توییتر و نقش آن در دیپلماسی

 گزارش کامل نشست علمی کارشناسی (وبینار)  توییتر و نقش آن در دیپلماسی
انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای
دکتر زهرا نژاد بهرام
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
و دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات
 
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰
 
تلگرام