نشست به مناسبت « اولین سالگرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی»‎‎

تاریخ برگزاری: 1399/10/14
کارگروه: خلیج فارس
کد خبر: 1399101490815
تاریخ خبر: 1399/10/14
ارسال کننده: siyavash1989/siyavash1989
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست به مناسبت « اولین سالگرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی»‎‎

نشست به مناسبت « اولین سالگرد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی»‎‎
انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای کارگروه خلیج فارس
16 دی 1399

تلگرام