آگهی نشست علمی_کارشناسی همكاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همكاری شانگهای

تاریخ برگزاری: 1401/06/15
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1401061561061
تاریخ خبر: 1401/06/15
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
آگهی نشست علمی_کارشناسی همكاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همكاری شانگهای

نشست علمی_کارشناسی همكاری های علم و فناوری، آموزشی و فرهنگی در چارچوب سازمان همكاری شانگهای
انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای
سخنران‌ها
دكتر عباس ملكی
دكتر بهرام اميراحمديان
دكتر جهانگير كرمی
دكتر اكبر ولی زاده

مدير نشست: دكتر اميرهوشنگ ميركوشش

سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
ساعت  ۱۸ تا ۲۰

برای حضور در نشست اینجا کلیک کنید:
https://b2n.ir/peace

کلیدواژه‌ها: آسیای مرکزی، سازمان همکاری شانگهای، دیپلماسی علمی، ایران

برای دریافت فایل آگهی نشست اینجا کلیک کنید

تلگرام