توییتر و نقش آن در دیپلماسی

تاریخ برگزاری: 1401/06/21
کارگروه: اوراسیای مرکزی
کد خبر: 1401062131274
تاریخ خبر: 1401/06/21
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
توییتر و نقش آن در دیپلماسی

 آگهی نشست علمی کارشناسی (وبینار)
 
 توییتر و نقش آن در دیپلماسی
انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای
دکتر زهرا نژاد بهرام
دانش آموخته دکتری علوم سیاسی
و دانش آموخته دکتری علوم ارتباطات
 
سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰
 
تلگرام