بررسي كتاب بسترهاي ظهور مجددطالبان با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي

تاریخ برگزاری: 1402/03/03
کارگروه: خاورمیانه و شمال آفریقا
کد خبر: 1402030396814
تاریخ خبر: 1402/03/03
ارسال کننده: admin/admin/admin/admin
دسته بندی: اخبار
آخرین اخبار
نشست بررسي كتاب بسترهاي تاريخي، سياسي و ژئوپلتيكي ظهورمجدد طالبان در 2021 با همكاري انجمن ايراني مطالعات منطقه اي برگزارشد.

دراين نشست كه روز يكشنبه 24 ارديبهشت 1402 توسط انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بيرجند با همکاری گروه پژوهشی افغانستان و انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای دانشگاه بیرجند برگزارشد، دکتراحمد بخشی عضوهیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بيرجند به بررسي كتاب "بسترهاي تاريخي، سياسي و ژئوپلتيكي ظهورمجدد طالبان در2021" اثر الهه مهدی زاده سراج پرداخت.

تلگرام